Անհատական դիմավորում “Զվարթնոց” oդանավակայանում

Տևողությունը: 15-20 րոպե
Մոդելը: Lexus RX350, 2010թ
Քանակը: 3-4 մարդ