Խմբի դիմավորում “Զվարթնոց” oդանավակայանում

Տևողությունը: 15-20 րոպե
Մոդելը: Mercedes Viano, 2009
Քանակը: 1-8 մարդ