Անհատական դիմավորում “Զվարթնոց” oդանավակայանում

Տևողությունը: 15-20 րոպե
Մոդելը: Mercedes Viano, 2009թ
Քանակը: 4-5 մարդ